THIẾT BỊ HIỆU CHỈNH HỆ THỐNG HỖ TRỢ LÁI XE AN TOÀN LAUNCH X431 ADAS TRUCK HD

LAUNCHTECH X431 ADAS HD là giá đỡ hiệu chuẩn hệ thống ADAS hạng nặng, hoàn toàn di động, dễ sử dụng với độ chính xác của laser. Các nhà cung cấp dịch vụ có thể hiệu chỉnh dễ dàng với hướng dẫn minh họa từng bước nằm trên công cụ quét. Hệ thống Launch Tech có phạm vi phủ sóng hiện tại và mở rộng của các tính năng ADAS của radar và camera phía trước cho các OEM như Volvo, Nissan, UD, Isuzu, Renault, Veco, Man và Scania, với phạm vi phủ sóng OEM không ngừng tăng lên.

TRA CỨU BẢNG MỤC TIÊU VÀ DÒNG XE HIỆU CHỈNH ADAS