Thiết bị đo góc điện tử – Digittal angle protractor

Thiết bị đo góc điện tử – Digittal angle protractor là thiết bị đo góc mang lại độ chính xác cao hơn các thước đo thủ công. Thiết bị được sử dụng như một công cụ đo đạc trong quá trình thiết lập, bố trí các thiết bị cân chỉnh hệ thống trợ lái ADAS MobileADAS Lite,…

TRA CỨU BẢNG MỤC TIÊU VÀ DÒNG XE HIỆU CHỈNH ADAS