Công ty : CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Ô TÔ

Địa chỉ : 22/74 Cư Xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, T/p Hồ Chí Minh.
Điện thoại : 0911 560 560
Fax : ….
Hotline : 0911 560 560
Email : giaiphapoto@gmail.com
Website : http://www.ascom.vn