Bảng mục tiêu ADAS hiệu chỉnh hệ thống cảnh báo lệch lane, cảnh báo va chạm, nhận biết biển báo, ga thông minh Suzuki LAM01-18

600.000 

Bảng mục tiêu dùng để căn chỉnh hệ thống cảnh báo chệch làn đường Suzuki dòng xe Honda trên các bộ căn chỉnh hệ thống trợ lái ADAS MobileADAS LiteADAS Pro Plus,…