Bộ cân cam BMW N43 1.6 2.0L Series 1 3 5

1.800.000 

Mã SP: AS1159

Hỗ trợ đặt cam động cơ :

– 1 Series E81 / E82 / E87 / E88, 2006-2012

– 3 Series E90 / E91 / E92 / E93, 2006-2012

– 5 Series E60 / E61, 2007-2010

Nhóm dành riêng cho khách hàng Ascom.vn