Bộ cân cam BMW B38 B46 B48 Series 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, X1, X2, X3, X4 1.2L – 1.5L – 2.0L

3.800.000 

Mã SP: AS1523

Hỗ trợ động cơ :B38/B46/B48 ( Series 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, X1, X2, X3, X4 ) 1.2L – 1.5L – 2.0L

Nhóm dành riêng cho khách hàng Ascom.vn