Bộ dụng cụ cảo bạc đạn trong 16 chi tiết

1.600.000 

Mã SP: AS01387

Bộ dụng cụ cảo bạc đạn trong 16 chi tiết hỗ trợ cảo giật các bạc đạn ở những vị trí khó; đặc biệt là các vị trí không thể đục lấy ra.