Vam cảo tháo lọc nhớt 105 – 145 mm

Vam cảo tháo lọc nhớt 2 chân 105 – 145 mm là bộ cảo đa năng; hỗ trợ tháo các loại lọc nhớt cho nhiều dòng xe phổ biến trên thị trường hiện nay.