Hướng Dẫn Viết Lại Vị Trí Cảm Biến Áp Suất Lốp Cho Xe Toyota Land Cruiser 2015

X431 TSGUN

Nguyên Nhân Phải Viết Lại Vị Trí Cảm Biến Áp Suất Lốp?

Xe Toyota Land Cruiser 2015 gặp trường hợp không thể nhận dạng đúng vị trị từng cảm biến áp suất lốp để hiển thị trên đồng hồ táp lô khiến bác tài không thể theo dõi được chính xác áp suất lốp xe của mình.

Chúng ta sử dụng máy cài đặt áp suất lốp Launch X431 TSGUN kết hợp với máy Launch X431 Pro V5.0 để viết lại chính xác vị trí cho các cảm biến.

Quy Trình Viết Lại Cảm Biến Áp Suất Lốp:

Bước 1: Ta chọn các mục Toyota V49.85 -> 16PIN DLC -> Land Cruiser -> 1UR-FE -> 2018.08 -> Tire Pressure Monitor -> OK (như hình bên dưới).X431 TSGUN

Bước 2: Chọn “Read Data Stream” và chọn “ID 4 Tire Positon” “ID 5 Tire Postion”.

X431 TSGUN

Vị trí các cảm biến lẫn lộn lẫn nhau không thể xác định chính xác vị trí.

X431 TSGUN

Bước 3: Bỏ chọn và nhấn OK.

Có thể lấy ID từ mục “Read Data Stream”.

X431 TSGUN

Bước 4: Xác định chính xác vị trí từng cảm biến với X431 TSGUN và X431 Pro V5.0.

Phần mềm có thể chẩn đoán hệ thống TPMS, kích hoạt và cài đặt cho cảm biến.

Bước 5: Chọn mục “Europe” or “America” sau đó chọn “Toyota” -> Land Cruiser -> Năm sản xuất.

X431 TSGUN

Bước 6: Kích hoạt từng cảm biến áp suất lốp.

X431 TSGUN

Bây giờ đã xác định chính xác vị trí từng cảm biến.

X431 TSGUN

Bước 7: Viết lại vị trí chính xác cho cảm biến. Ta chọn các mục Toyota V49.85 -> 16PIN DLC -> Land Cruiser -> 1UR-FE -> 2018.08 ->  Chassis -> Tire Pressure Monitor -> Special Function -> Tire Position Write (thực hiện như các hình bên dưới).

X431 TSGUN X431 TSGUN X431 TSGUN X431 TSGUN X431 TSGUN

Bước 8: Sử dụng X431 TSGUN để đọc vị trí và điều chỉnh chính xác vị trí.

X431 TSGUN

X431 TSGUN X431 TSGUN X431 TSGUN X431 TSGUN

Viết lại vị trí cho các cảm biến thành công

Tham khảo cảm biến áp suất tại đây

Tham khảo các máy chẩn đoán ô tô tại đây