Cảm biến áp suất lốp Mercedes TPMS

650.000 

Có thể thay thế được cho hầu hết các cảm biến áp suất lốp theo xe Mercedes như: C Class, E Class, S Class, GLC Class, Sprinter…..
Mã phụ tùng cảm biến áp suất lốp các dòng xe Mercedes khác

C Class             –  A0009058706 (2021-2022)

E Class             –   A0009052102  (2015-2022)

GLC Class        –   A0009053907   (2019 – 2022)

S Class             –   A0009053907  (2020 – 2021)

Sprinter             –   A0009054104  (2018 – 2022)