Cảm biến áp suất lốp Lexus TPMS

650.000 

Có thể thay thế được cho hầu hết các cảm biến áp suất lốp theo xe Lexus như : GX ,RX ,LX ,NX,….

Mã phụ tùng cảm biến áp suất lốp các dòng xe Lexus khác

Lexus GX Series    –   4260730060 (2012 – 2021)

Lexus LX Series     –   4260748010 (2015 – 2021)

Lexus NX Series     –    4260730060 (2014 – 2021)

Lexus RX Series     –    4260706090 (2020 – 2022)