Cảm biến áp suất lốp Honda TPMS

650.000 

Có thể thay thế được cho hầu hết các cảm biến áp suất lốp theo xe Honda như: Accord,Civic,CR-V,HR-V…..
Mã phụ tùng cảm biến áp suất lốp các dòng xe Honda khác

Honda Accord  –  42753TL0G52 (2014-2019)

Honda Civic     –   42753TR3A81 (2012-2014)

Honda CR-V    –   42753TL0G52 (2015 -2021)

Honda HR-V    –    42753TL0G52 (2015 -2021)