Cảm biến áp suất lốp Mazda TPMS

650.000 

Có thể thay thế được cho hầu hết các cảm biến áp suất lốp theo xe Mazda như: BT-50, CX5, 2, 3…..
Mã phụ tùng cảm biến áp suất lốp các dòng xe Mazda khác

Mazda BT-50    –  BB5T1A180AA (2012-2020)

Mazda CX5       –   BBP337140B  (2017-2020)

Mazda 3            –   BDEL37140    (2020 – 2021)

Mazda 2            –  BBP337140B  (2007 – 2021)