Thiết bị kích đề kích nổ ô tô LAUNCH ESP-150

2.500.000 

  • Kích đề xe ô tô kiêm pin sạc dự phòng Launch ESP-150 15000mAh/55,5Wh-500A
  • Bộ khởi động xe an toàn, hiệu quả, an toàn, có thể giúp bạn di chuyển xe một lần nữa khi hết bình.
  • ESP-150 cũng có thể được sử dụng như một pin dự phòng cho máy chẩn đoán, thiết bị điện tử, điện thoại thông minh và máy tính bảng.