Thiết Bị Kiểm Tra Hệ Thống Điện – Xtuner PT101

1.600.000 

Thiết Bị Kiểm Tra Hệ Thống Điện – Xtuner PT101 là công cụ kiểm tra mạch điện ô tô hiện đại và tiện lợi nhất. Được thiết kế như một đồng hồ đo điện áp VOM, PT101 có thể kiểm tra được hệ thống đèn, hệ thống xung tín hiệu, kiểm tra ngắn mạch, kiểm tra kích hoạt các rơle.

+ Giảm 30% khi mua Thinktool Master