Hướng dẫn download và cài đặt phần mềm I-HDS 1.006.032PE

phần mềm I-HDS 1.006.032PE là phần mềm chẩn đoán chuyên hãng cho dòng Honda/Acura, hỗ trợ chuyên sâu trong quá trinh sửa chưa như: chẩn đoán, active test, cài đặt chìa khóa hay ECU. Phần mềm được sử dụng với Mongoose.

phần mềm I-HDS 1.006.032PE

 

Link tải phần mềm : Tại đây

Hướng dẫn cài đặt phần mềm

Bước 1:Tải và giải nén file -> Vào file đã giải nén và chạy Setup bằng Run as administrator

Bước 2:Tiếp tục bấm Next -> Chọn I accept và bấm Next

Bước 3:Tiếp tục bấm Next -> Chọn Yes  -> Chọn Other và bấm Next

Bước 4 :Chọn VIET NAM và bấm Next -> Nhập dealer :12345 và bấm Next

Bước 5:Chọn ENGLISH và bấm Next -> Bấm Finish -> Bấm Install -> Bấm Finish

Bước 6:Bấm Next -> I accept -> Next -> Install -> Finish -> Next ->Install -> Finish

Bước 7:Khởi động phần mềm -> Chọn MongoosePro JLR và Bấm Start

Link cài đặt Mongoose: Tại đây

Chúng ta đã hoàn thành xong quá trình cài đặt phần mềm I-HDS 1.006.032PE. Mọi thông tin hỗ trợ xin hãy liên hệ với ASCOM qua số điện thoại 0911.560.560 – 0909.880.768.