Thay Thế Và Cài Đặt Hộp Động Cơ VW ME17.5.22 Bằng LAUNCH PRO3 Và Xprog3

Thay Thế Và Cài Đặt Hộp Động Cơ VW ME17.5.22 Bằng LAUNCH PRO3 Và Xprog3

1. Chọn [Chức năng đặc biệt] -> [Chức năng chống trộm], đọc kỹ khuyến cáo từ chối trách nhiệm, nhấp vào “OK” và chọn [Hệ thống cố định thế hệ 4 trở lên].
2. Chọn [Thay thế mô-đun động cơ] .
3. Chọn [Chế độ Platform].
4. Kết nối đầu nối chẩn đoán và bộ lập trình Immo Launch Xprog3 theo thông tin hiển thị máy và nhấp vào “OK”.
5. Chọn 【ME17.5.22 TC1724】.
6. Chọn [Xem sơ đồ nối dây].
7. Kết nối hộp động cơ GỐC và bộ lập trình Immobileizer theo sơ đồ nối dây và nhấp vào “OK”.
8. Chọn [Đọc ID chip] .
9. Nếu động cơ được kết nối thành công với bộ lập trình Immobileizer, ID chip sẽ được hiển thị, nhấp vào “OK”.
10. Chọn [Sao lưu dữ liệu EEPROM] để đọc dữ liệu EEPROM của động cơ.
11. Nhập tên tệp, nhấp vào “OK”, bạn cũng có thể chọn đường dẫn lưu, nhấp vào “OK”.
12. Chọn [Sao lưu dữ liệu FLASH], dung lượng dữ liệu đọc/ghi hiện tại của FLASH lớn. Để cải thiện độ ổn định của giao tiếp, vui lòng sử dụng USB để kết nối, nhấp vào “OK”.
13. Sao lưu dữ liệu FLASH, nhập tên file và lưu dữ liệu.
14. Chọn 【Giải mã dữ liệu Flash&Eeprom】.
15. Chọn lần lượt [Tải dữ liệu FLASH] và [Tải dữ liệu EEPROM] để tải dữ liệu EEPROM và dữ liệu FLASH đã sao lưu.
16. Chọn “Giải mã”, .
17. Nhấp vào “Có” để lưu dữ liệu được giải mã.
18. Sau khi lưu dữ liệu được giải mã của động cơ gốc, bạn có thể xem dữ liệu liên quan của động cơ, nhấp vào “OK”, kết nối động cơ bên ngoài và bộ lập trình Immobileizer và làm theo bước 6-13 để sao lưu dữ liệu EEPROM & FLASH của động cơ bên ngoài;
19. Nhấp vào nút Quay lại sau khi lắp đặt ECU động cơ bên ngoài, quay trở lại menu con của mô-đun thay thế động cơ và chọn [Chế độ xe].
20. Chọn 【Thiết bị cố định thế hệ thứ 4】.
21. Mã CS được máy giải mã là 16 byte, nhấn “No”.
22. Chọn [Bước 1: Lấy dữ liệu chống trộm của công cụ bên ngoài (Không được thực thi)].
23. Tải dữ liệu đã giải mã, chọn [Bước 2: Lấy dữ liệu chống trộm của động cơ gốc (Không được thực thi)] .
24. Chọn [Lấy từ dữ liệu kết xuất].
25. Tải lần lượt dữ liệu EEPROM và FLASH gốc cần sao lưu và chọn [Giải mã].
26. Chọn [Bước 3: Thay thế dữ liệu chống trộm].
27. Xác nhận rằng động cơ bên ngoài đã được lắp trên xe, nhấp vào “OK”.
28. Vui lòng cắm chìa khóa vào hoặc đặt chìa khóa gần khu vực cảm biến chìa khóa, bật công tắc đánh lửa để chiếu sáng thiết bị và nhấp vào “OK”.
29. Nhập mã PIN của xe.