Coding Hiệu chỉnh góc lái BMW X3 E83 bằng LAUNCH X431 Pro3

Đối với BMW X-series X3_E83, khi thay cảm biến góc lái sẽ xảy ra mã lỗi cảm biến góc lái 5EBE. Sau khi kiểm tra hoặc thay thế cảm biến góc lái, trước tiên hãy đặt mã cảm biến góc lái, sau đó vào hệ thống ABS/DSC để hiệu chỉnh. Lưu giá trị góc lái hiện tại là ZERO. Click để xem thêm bài viết Sửa lỗi BMW .

Bài viết khác: Học góc lái BMW X3 E83 bằng Launch X431

Và để biết thêm về Trường hợp thử nghiệm Launch X431, hãy xem tại đây: Cách sử dụng Launch X431

Coding Hiệu chỉnh góc lái BMW X3 E83 bằng LAUNCH X431 Pro3

1.Chọn Mã hóa/Chương trình

Coding Hiệu chỉnh góc lái BMW X3 E83 bằng LAUNCH X431 Pro3

2.Chọn mẫu xe: Coding/Program, X-series -> X3_E83 Chassis.

3.Chọn Mã hóa (Mã hóa lại).

4.Chọn hệ thống tương ứng, chẳng hạn như LWS (cảm biến góc lái).

5. Hiệu chỉnh cảm biến góc lái. Chọn mẫu xe: Chọn thủ công: Chọn hệ thống -> X-series -> Khung xe X3_E83, tự động đọc: nhận dạng xe -> nhận dạng tự động -> quét hệ thống.

)

6.Vào hệ thống ABS (Hệ thống chống bó cứng phanh – DSC).

7.Đọc DTC.

8.Xóa DTC.

9.Chọn chức năng đặc biệt

10.Nhập “Học góc lái”.

 

11. Làm theo lời nhắc của phần mềm. Sau khi hiệu chỉnh thành công sẽ có thông báo như sau:

Lỗi trong bộ nhớ cảm biến góc lái sẽ tự động bị xóa sau khi hiệu chỉnh thành công.