Thiết bị kiểm tra bình Ắc Quy cầm tay Launch BST-560

1.950.000 

–  Thiết bị kiểm tra bình Ắc Quy cầm tay Launch BST-560 có Hiển thị biểu đồ trạng thái bình điện, Kiểm tra bình điện, Kiểm tra khởi động, Kiểm tra hệ thống sạc, Kiểm tra điện áp.