Bảng mục tiêu ADAS hiệu chỉnh hỗ thống hỗ trợ tầm nhìn ban đêm AUDI/ Bentley/ Cadillac/ Jeep/ VW LAC06-01

Bảng mục tiêu LAC06-01 dùng để căn chỉnh hệ thống trợ lái tầm nhìn ban đêm cho các dòng xe Volkswagen, Audi,… và được dùng tích họp trên các thiết bị căn chỉnh hệ thống trợ lái ADAS MobileADAS LiteADAS Pro Plus,…

Mã SP: LAC06-01

TRA CỨU BẢNG MỤC TIÊU VÀ DÒNG XE HIỆU CHỈNH ADAS