Bộ cân cam BMW N51 N52 N53 N54 N55 ( E60 E61 E63 E81 E82 E87 E90 )

2.500.000 

Mã SP: AS1288

Hỗ trợ: BMW N51, N52, N53, N54, N55 engine ( E60 / E61/ E63 E81 / E82 E87 / E90 ) 

Nhóm dành riêng cho khách hàng Ascom.vn