Bộ tuýp vam cảo lọc nhớt cốc lọc dầu 9 chi tiết

Bộ tuýp vam cảo lọc nhớt cốc lọc dầu 9 chi tiết chuyên dùng cho các dòng xe sử dụng lọc nhớt loại cốc lọc giấy: các dòng Toyota nhập khẩu; Lexus; BMW;…