Cách đọc chép hộp ECU xe Volkswagen VW bằng Launch X431 PROG 3

Cách đọc chép hộp ECU xe Volkswagen VW bằng Launch X431 PROG 3

Bài viết sẽ hướng dẫn chi tiết quy trình coding – đọc chép hộp ECU trên xe Volkswagen bằng máy chẩn đoán Launch X431 kết hợp với  hộp  XPROG3

Khi nào cần coding – đọc chép hộp ECU?

Khi gặp sự cố làm hộp động cơ bị hỏng vỏ bên ngoài, tuy nhiên dữ liệu, data vẫn còn. Khi đó ta cần phải đọc chép data của hộp bị hỏng để đổ sang một hộp mới.

Chức năng coding đọc chép hộp này đều có trên tất cả các dòng máy của hãng Launch.

Quy trình thực hiện

Quy trình này thực hiện đọc chép hộp động cơ của xe VW và đổ sang một hộp khác.

Ta chọn xe hãng Volkswagen.

Cách đọc chép hộp ECU xe Volkswagen VW bằng Launch X431 PROG 3

chọn chức năng Immobilizer --> Engine Module Replacement (Chức năng thay thế hộp động cơ) --> Platform Mode --> bấm OK

Cách đọc chép hộp ECU xe Volkswagen VW bằng Launch X431 PROG 3

 

Chọn MED17.5.25 – TC1782

Cách đọc chép hộp ECU xe Volkswagen VW bằng Launch X431 PROG 3

Chọn View Wiring Diagram để xem sơ đồ nối dây.

Ta tiến hành nối dây hộp PROG3 với hộp thông qua bộ dây nối

Cách đọc chép hộp ECU xe Volkswagen VW bằng Launch X431 PROG 3

Đọc ID chip

Đầu tiên ta sẽ đọc dữ liệu EEPROM và dữ liệu FLASH của hộp CŨ và tiến hành lưu. CHú ý: đặt tên để sau này dễ nhớ. Ở đây đặt tên là vweep01vwfee01

Sau khi đã lưu dữ liệu EEPROM và Flash của hộp  cũ ta tiến hành tháo kết nối hộp cũ và thay bằng hộp mới. Sau khi ta kết nối hộp mới với thiết bị XPROG 3 , ta đọc chip ID và tiến hành đọc chép dữ liệu EEPROM và Flash của hộp mới và lưu lại tương tự như trên. Ở đây sẽ lưu là vweep02vwfee02

Tiếp theo ta tiến hành clone dữ liệu để không bị khóa nữa.Tiến hành theo như hướng dẫn trên màn hình để chọn các file dữ liệu đã lưu ở trên và bấm Start cloning

sau khi ta đã clone dữ liệu xong. ta tiến hành lưu 2 file dữ liệu mới để đổ vào hộp mới.

Để đổ vào hộp mới ta chọn Restore EEPROM data và Restore Flash Data và chọn file dữ liệu đã lưu bên trên.

Cách đọc chép hộp ECU xe Volkswagen VW bằng Launch X431 PROG 3

Như vậy là ta đã hoàn thành coding đọc chép hộp ECU bằng máy chẩn đoán Launch X431 và thiết bị đọc hộp XPROG 3

Các sản phẩm trên đều được phân phối bởi công ty Giải Pháp Ô Tô – ASCOM.VN hoặc THINKCAR.VN