Máy làm chìa của Launch-Cập nhật và cài đặt máy Launch X431 với

Máy làm chìa của Launch Cập nhật và cài đặt máy Launch X431 với

Thiết bị làm chìa khóa Launch X431 Remote Maker được thiết kế để  bổ sung vào bộ thiết bị đi kèm của Launch X-431 với chức năng lập trình chìa khóa ô tô. Nó có thể xác định chip chìa khóa ô tô và tạo ra nhiều loại mẫu chip khác nhau từ điều khiển từ xa, đọc tần số điều khiển từ xa của chìa khóa ô tô và tạo ra các thiết bị điều khiển từ xa cho các mẫu ô tô khác nhau từ nhiều loại siêu điều khiển từ xa khác nhau.

Cập nhật và cài đặt máy Launch X431 với máy làm chìa của Launch

Cách để nâng cấp và thiết lập máy chẩn đoán Launch X431 để thực hiện các chức năng làm chìa và điều khiển từ xa.

Thiết bị cần thiết:

  • Thiết bị lập trình chìa khóa Launch X-431 Remote maker
  • Các máy chẩn đoán tương thích: Launch X431 PRO3 V5, Launch X431 PRO, Launch X-431 PADV/PAD VII

 

Cập nhật và cài đặt máy Launch X431 với máy làm chìa của Launch

 

Cập nhật và cài đặt máy Launch X431 với máy làm chìa của Launch

Ở đây tôi sẽ làm mẫu trên Launch X431 PRO3 V5. Nhấn vào X431 PRO để vào menu chính

Nhấn vào Login ở góc bên trái để đăn nhập bằng tên người dùng và mật khẩu có sẵn.

Cập nhật và cài đặt máy Launch X431 với máy làm chìa của Launch

Nó sẽ hiển thị “Find new version” – có phiên bản mới. ta chọn vào Update để cập nhật

Cập nhật và cài đặt máy Launch X431 với máy làm chìa của Launch

Chọn Install để cài đặt

Cập nhật và cài đặt máy Launch X431 với máy làm chìa của Launch

Sau khi App được cài đặt xong. Chọn OPEN để mở

Cập nhật và cài đặt máy Launch X431 với máy làm chìa của Launch

Chạy lại X-431 PRO APK

Chọn “Software Update” và chọn tất cả các phần mền để update.

Cập nhật và cài đặt máy Launch X431 với máy làm chìa của Launch

Cập nhật và cài đặt máy Launch X431 với máy làm chìa của Launch

Cập nhật và cài đặt máy Launch X431 với máy làm chìa của Launch

Sau khi các phần mềm đã được cài đặt sau thì ta chọn Other Modules --> Toolbox --> Key programmer --> Update

Cập nhật và cài đặt máy Launch X431 với máy làm chìa của Launch

Cập nhật và cài đặt máy Launch X431 với máy làm chìa của Launch

Cập nhật và cài đặt máy Launch X431 với máy làm chìa của Launch

Cập nhật firmware và update dữ liệu

Cập nhật và cài đặt máy Launch X431 với máy làm chìa của Launch

Quy tình update đã hoàn thành. Cảm ơn anh em đã đọc.

Các sản phẩm đều được phân phối bởi Công ty Giải Pháp Ô Tô – ASCOM.VN hoặc THINKCAR.VN