Máy Chẩn Đoán VAG – Hex-V2

4.490.000 

Giống với VAS 5054A, Máy Chẩn Đoán VAG – Hex-V2 là thiết bị chẩn đoán chuyên hãng cho các dòng thuộc VAG Group: AUDI, SEAT, SKODA, BENTLEY…. Hỗ trợ chẩn đoán lỗi nhanh chóng và đặc biệt có hỗ trợ coding một cách nhanh chóng.

Nhóm dành riêng cho khách hàng Ascom.vn