Thiết bị cân bằng hiệu suất pin xe điện và kiểm tra chế độ nạp/xả – Launch ED500

277.000.000 

Launch ED500 – Thiết bị tích hợp các chức năng kiểm tra chức năng nạp/xả và cân bằng phần tử pin vào một thiết bị. Nó được áp dụng trong thử nghiệm xả-sạc pin và bảo dưỡng pin hằng ngày.