Bảng mục tiêu ADAS hiệu chỉnh hệ thống camera 360, cảnh báo điểm mù, đỗ xe tự động Hyundai/ KIA LAC04-12

Bảng mục tiêu căn chỉnh camera 360 dùng để căn chỉnh hệ thống tầm nhìn xung quanh xe AVM cho dòng xe Hyundai/KIA trên các bộ căn chỉnh hệ thống trợ lái ADAS MobileADAS LiteADAS Pro Plus,…