Bảng mục tiêu ADAS hiệu chỉnh hệ thống camera 360, cảnh báo điểm mù, đỗ xe tự động Toyota/ Lexus LAC04-28

Bảng mục tiêu căn chỉnh camera 360 dùng để căn chỉnh hệ thống tầm nhìn xung quanh xe AVM cho dòng xe Toyota trên các bộ căn chỉnh hệ thống trợ lái ADAS MobileADAS LiteADAS Pro Plus,…