Bảng mục tiêu ADAS hiệu chỉnh hệ thống camera 360, cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm phía sau, đỗ xe tự động Toyota LAC04-25

Bảng mục tiêu căn chỉnh hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCW dòng xe Toyota trên các bộ căn chỉnh hệ thống trợ lái ADAS MobileADAS LiteADAS Pro Plus,…