Máy Cài Đặt Cảm Biến Áp Suất Lốp LAUNCH CRT511

3.500.000 

  • Hỗ trợ cài đặt cảm biến 99.98% dòng xe trên thị trường.
  • Đổ dữ liệu xe đã chọn theo 2 loại sóng 433/315MHz
  • Đọc lD cảm biến , áp suất lốp và nhiệt độ.
  • Đọc và viết ID cảm biên thông qua cổng OBDII
  • Reset đèn báo áp suất lốp.
  • Đọc và xóa lỗi qua OBDII.
  • Hiển thị trạng thái của bốn bánh xe theo biểu đồ.