Thiết Bị Cài Đặt Cảm Biến Áp Suất Lốp Cầm Tay LAUNCH i-TPMS

1.900.000 

  • LAUNCH i-TPMS hỗ trợ cài đặt cho 98,99% cảm biến áp suất lốp các dòng xe trên thị trường.
  • Kết nối dễ dàng với smartphone hoặc thiết bị chẩn đoán đa năng: X431 Pro3 SE, CRP919 Max,…
  • Không giới hạn số lần lập trình lại cảm biến áp suất lốp LAUNCH.
  • Đọc, sao chép và ghi ID cảm biến cách nhanh chóng dễ dàng hơn.
  • Xác định cảm biến áp suất lốp, nhiệt độ lốp và trạng thái pin cảm biến áp suất lốp.
  • Kích hoạt và kết hợp tất cả các cảm biến có tần số phổ biến 315MHz hoặc 433MHz.