Bảng mục tiêu ADAS hiệu chỉnh hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm phía sau, đỗ xe tự động AUDI/ Bentley/ JAC/ Porsche/ SEAT/ SKODA/ VW/ VW_CV LAC02-03

Bảng mục tiêu LAC02-03 dùng để căn chỉnh hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau AVM dòng xe Volkswagen trên các bộ căn chỉnh hệ thống trợ lái ADAS MobileADAS LiteADAS Pro Plus,…