Bộ khung BDM adapter cho Ktag, FG Tech II

490.000 

Bộ khung sử dụng kết hợp với Ktag hoặc FG Tech

Nhóm dành riêng cho khách hàng Ascom.vn