Cảm biến áp suất lốp Audi TPMS

650.000 

Có thể thay thế được cho hầu hết các cảm biến áp suất lốp theo xe Audi như: A4, A6, A7, Q7, RS4…..
Mã phụ tùng cảm biến áp suất lốp các dòng xe Audi khác

A4            –  5Q0907275 (2012-2021)

A6            –  5Q0907275 (2011-2021)

A7            –  5Q0907275  (2010 – 2021)

Q7           –   5Q0907275B   (2016 – 2021)

RS4         –  5Q0907275B   (2018 – 2022)