Cảm Biến Y3/8n1 & Y3/8n2

850.000 

Cảm Biến Y3/8n1 & Y3/8n2 là cảm biến tốc độ hộp số trên vỉ điện hộp số xe Mercedes 722.9