Máy Chẩn Đoán Launch X431 Pro3 Và Thiết Bị Xprog-3 Đọc Chép Vĩ Điện Hộp Số Land Rover 8HP45

Làm sao để kết nối Máy chẩn đoán Launch X431 Pro3 và thiết bị Xprog-3?

Chọn “Hộp số”->“Land Rover”à”8HP45”
Chọn “Xem sơ đồ nối dây”
may-chan-doan-launch-x431-pro3-va-xprog-3-doc-chep-8hp45
Thực hiện theo sơ đồ để xây dựng kết nối
Dung lượng dữ liệu đọc/ghi hiện tại lớn. Để cải thiện độ ổn định của giao tiếp, hãy sử dụng USB để kết nối.
Quay lại menu 8HP45 để chọn “Kết nối”
Chọn “Sao lưu toàn bộ dữ liệu”
Sau đó nhập tên file để lưu
Sau khi sao lưu xong, vui lòng nhấp vào “Ngắt kết nối” trên thiết bị
Bây giờ hãy kết nối bộ điều khiển hộp số mới với thiết bị Launch X431 và nhấp vào “Kết nối”
Sau đó nhấp vào “Khôi phục dữ liệu hoàn chỉnh”
Chọn file 8HP45 bạn vừa lưu
Chờ xử lý
Khôi phục tập tin dữ liệu Land Rover 8HP45 thành công.