Máy xúc rửa và kiểm tra kim phun ô tô LAUNCH SmartSafe CNC-605A

18.000.000 

LAUNCH SmartSafe CNC-605 Máy kiểm tra và làm sạch kim phun ô tô phù hợp với GDI, EFI, SFI và các kim phun khác. Kim phun có thể được làm sạch và kiểm tra bằng cách mô phỏng tình trạng động cơ. Nó cũng có thể được sử dụng để làm sạch hệ thống cung cấp nhiên liệu và kim phun nhiên liệu trên xe mà không cần tháo rời.