Thiết bị đọc xóa lỗi ô tô đa năng cầm tay LAUNCH Pilot Scan

3.000.000 

Thiết bị đọc xóa lỗi ô tô đa năng cầm tay LAUNCH Pilot Scan là thiết bị chẩn đoán lỗi chuyên nghiệp dành cho các dòng xe du lịch 12V. Sản phẩm sử dụng phần mềm được xây dựng trên nền tảng Android 7.0 hỗ trợ đọc xóa lỗi cho 55 dòng xe trên thị trường hiện nay.