Cảm biến tốc độ y3/8n3 (Loại 1)

900.000 

Cảm biến tốc độ y3/8n3 dùng cho vỉ điện hộp số 722.9

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp cảm biến y3/8n1, y3/8n2