LAUNCH EM101N EV – Thiết Bị Đo Điện Vạn Năng Và Đo Xung Xe Điện (2 kênh)

LAUNCH EM101N EV là một thiết bị tích hợp giữa đồng hồ đo điện (VOM) và đo xung xe điện tiên tiến. Thiết bị cung cấp cả tùy chọn sử dụng cách truyền dữ liệu có dây và không dây kết hợp với các thiết bị chẩn đoán của LAUNCH X431 PRO3, PAD V PAD VII