LAUNCH EB240 EV – Máy Cân Bằng Các Phần Tử Pin (24 KÊNH)

Máy cân bằng pin ELB300 24 kênh được thiết kế cho các loại pin năng lượng mới như lithium sắt photphat, lithium bậc ba và lithium manganate, đồng thời có thể nhanh chóng giải quyết tình trạng suy giảm phạm vi hoạt động gây ra bởi sự không đồng nhất về dung lượng của các phần tử pin do mức điện áp không nhất quán