LAUNCH EG100 EV Đồng Hồ Kẹp Đo Dòng Điện-Điện Áp Ô tô Điện (200A)

LAUNCH EG100 EV là đồng hồ kẹp dòng. Thiết bị cần được sử dụng với máy chẩn đoán Launch để hiển thị dữ liệu.

Kẹp dòng EG100 EV có sai số nhỏ, độ chính xác cao và hiệu suất ổn định, hỗ trợ kiểm tra dòng điện AC/DC và kiểm tra điện áp DC.