Cách lập trình BMW 530LI xDrive G38 EPS 2018 bằng Launch X-431 Pad 7

Làm thế nào để sử dụng Launch X-431 PAD VII để lập trình BMW ECU? Đây là lập trình BMW 530LI xDrive G38 EPS 2018 theo hướng dẫn.

Chẩn đoán cục bộ >> BMW >> OK >> Tự động tìm kiếm >> 5 Series >> 5’_G38 >> Mã hóa/Chương trình >> Chương trình >> Đọc mẹo, OK >> Lập trình tự động
Xác nhận chế độ vận chuyển…
(Một số đèn MIL đã sáng đó là hiện tượng bình thường)

Cách lập trình BMW 530LI xDrive G38 EPS 2018 bằng Launch X-431 Pad 7Đã phát hiện thông tin sao lưu lập trình cục bộ:
1. Nhấn nhanh cấu hình cuối cùng để truy cập.
2. Nếu phần cứng thay đổi, nhấn “No” để tính thông tin cấu hình mới.
3. Nếu lệnh xe thay đổi, nhấn “No” để tính thông tin cấu hình mới.
4. Nếu chương trình cho biết phần cứng không khớp, hãy nhấn “Không” để tính thông tin cấu hình mới.
5. Nếu có bất kỳ sự không chắc chắn nào, hãy nhấn “Không” để tính toán thông tin cấu hình mới.
Có nên tải nhanh thông tin cấu hình cuối cùng không? Nhấn “Không”.

Cách lập trình BMW 530LI xDrive G38 EPS 2018 bằng Launch X-431 Pad 7 

Đã lấy được thông tin xe khác thành công…
Tiếp theo >> EPS(Trợ lực lái điện tử) >> OK >> Chương trình >> Chọn tệp (dấu hoa thị có nghĩa là phải chọn) >> Tiếp theo

Vui lòng xác nhận tình trạng của xe:
1. Xe được kết nối với nguồn điện bên ngoài hoặc nguồn điện của xe có thể hỗ trợ xả ổn định trong ít nhất 1 giờ.
2. Điện áp xe có thể ổn định ít nhất 13V.
3. Bật lửa (động cơ không khởi động).
4. Tắt tất cả các thiết bị tiêu thụ điện, ví dụ như. máy điều hòa.
Nhấn “Có”.
Đang tải xuống tập tin…
Tiếp tục hay không? Có
X-431 PAD 7 sẽ tự động bắt đầu lập trình…
Khởi động lại ECU…
Đang kiểm tra…
Xóa mã lỗi…
Lập trình đã hoàn tất.
* KHÔNG ngắt kết nối ngay lập tức vì nó cần hoàn thành việc mã hóa.

Việc mã hóa lại đã hoàn tất.
Xong.