Máy chẩn đoán chuyên hãng Toyota Techstream Mini VCI

500.000 

Máy chẩn đoán chuyên hãng chuyên hãng Toyota Techstream Mini VCI có tất cả các chức năng chẩn đoán, xử lý hư hỏng và cập nhật phần mềm (một tính năng cực kỳ quan trọng) của phần mềm chẩn đoán Toyota Techstream được tích hợp trong một thiết bị đọc lỗi đơn giản và nhỏ gọn.