Phần Mềm Chẩn Đoán Offboard Diagnostic Information System (ODIS S) Phiên Bản 23.0.1

500.000 

Offboard Diagnostic Information System (ODIS-S) là phần mềm chẩn đoán chuyên dùng cho các dòng xe Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Bentley, Lamborghini, Bugatti. Cùng ASCOM tìm hiểu chi tiết phần mềm này.