Phần mềm hỗ trợ Coding và Programming Mercedes-VEDIAMO 5.01.01

500.000 

Vediamo là phần mềm hỗ trợ mã hóa và lập trình Mercedes, nó hỗ trợ kỹ thuật viên rất nhiều trong quá trình tìm lỗi và sửa chữa ô tô. Ngoài ra, đây là một hệ thống phần mềm chẩn đoán đơn vị điều khiển điện tử (ECU) được tích hợp vào chuỗi quy trình CAESAR / DIOGENES. Nó có thể kiểm tra trên bất kỳ ECU nào qua K-Line và CAN và bao gồm tất cả các cài đặt giao thức từ RTMD +, MBISO, KWFB, KW2000 đến UDS.