Phần Mềm Chẩn Đoán JLR Pathfinder

1.500.000 

Phần Mềm Chẩn Đoán JLR Pathfinder là phần mềm chẩn đoán mới nhất được thiết kế đặc biệt cho Jaguar và Land Rover. Phần mềm Pathfinder hoạt động với giao diện DoIP mới để chẩn đoán và lập trình lại các phương tiện năm 2017 và mới hơn.