Phần mềm Techstream V18.00.008

Phần mềmTechstream V18.00.008 là phần mềm chẩn đoán chuyên dụng của hãng Toyota mới nhất hỗ trợ chuyên sâu trong quá trinh sửa chưa như: chẩn đoán, active test, cài đặt chìa khóa hay ECU… được sử dụng phổ biến hiện nay. Phần mềm được sử dụng với máy chẩn đoán Mongoose.

ASCOM hỗ trợ các bạn cài đặt và FREE key 5000 ngày