Thiết bị đọc eeprom 8 pin – SP200SE

420.000 

Thiết bị đọc eeprom 8 pin – SP200SE đọc và ghi dữ liệu cho các loại chip lưu – eeprom 8 pin.
Ưu đãi khi mua cùng máy sửa đồng hồ Digipro3