Thiết Bị Reset Túi Khí Và Sửa Chữa Odometer ( Full Adapter ) Iprog+

1.250.000 

Thiết Bị Reset Túi Khí Và Sửa Chửa Odometer là thiết bị giúp reset túi khí của xe và sửa chữa Odometer.

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp thiết bị Iprog phiên bản khác với đầy đủ phụ kiện và gói hỗ trợ hơn

Iprog+ (phiên bản Nga) và

Iprog Pro Universal Programmer

Nhóm dành riêng cho khách hàng Ascom.vn